Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

Φωνή βοώντος εν τη ερήμω της Βουλής

.

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: